Wij zijn organisatiebouwers!

Bouwen aan je organisatie doe je door te bouwen aan teams. Dat vraagt om leiderschap. Van jou én je team(s). Tuurlijk spelen managementvaardigheden hierin een stevige rol, maar het scharnierpunt is: effectief samenwerken. 

Wij helpen je graag!  En kijken vanaf het allereerste moment helder, scherp én liefdevol met je mee naar wat er speelt. 

Als je wilt bouwen aan je team kun je natuurlijk gaan steengrillen en bowlen. Goed om elkaar vrijblijvend en ontspannen te leren kennen. Als er echter zaken spelen die dieper liggen, dan is er meer nodig. Zeker als je voor een ingewikkelde uitdaging staat of er een (organisatie)dynamiek doorwerkt in je team die de resultaten belemmeren.

Een dagdeeltje teambuilding is dan niet afdoende...Echt verder komen als team komt tot stand door een een teamtraject met meerdere bijeenkomsten. 


teamontwikkeling workshop

Waar kun je mij van kennen? Wat voor expertise heb ik? 

Je kunt me kennen van

  • de teams (meer dan 100!) en hun leidinggevenden die ik de afgelopen jaren begeleidde bij gemeentes, in de financiële en zorgsector, in de technische hoek en de sociaal-maatschappelijke sector.     
  • de Executive Coachingstrajecten (meer dan 250!) die ik verzorgde voor diverse opdrachtgevers.
  • de ministeries en gemeentes waar ik jarenlang uitvoering gaf aan inburgeringsadviezen, implementatieprojecten leidde en project- en interimmanager was. 
  • de opleidingen Arbeids- & Organisatiepsychologie & Verandermanagement in 5 maanden, die ik 6 jaar lang met veel plezier gaf voor ICM.
  • de vele opstellingsavonden (familie-, organisatie- en teamopstellingen) die ik sinds 2005 maandelijks verzorg.
  • De trainingen intuïtieve ontwikkeling die ik jarenlang gaf voor het Centrum voor Leven en Intuitie. Dé bakermat voor energiewerk in Nederland. 
  • het NIP, de congressen en trainingen die ik daar deed en doe. Goed om te melden: ik ben register Arbeid- en Organisatiepsycholoog en  lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (het NIP dus). Hét keurmerk voor professionele organisatiepsychologen. Je weet daarmee dat je te maken hebt met een heuse (universitair geschoolde én afgestudeerde) psycholoog die jaarlijks bijgeschoold wordt en aan supervisie en intervisie doet. Daarnaast houdt ik me vanzelfsprekend aan de ethische code van het NIP.  
  • Check mijn linkedinprofiel voor meer details (en prima om te linken!)
  • mijn studietijd in Brabant. Ik studeerde in Tilburg (toen Katholieke Universiteit Brabant, nu Tilburg University) psychologie. Was actief in de culturele sector, werkte in de reïntegratiemarkt als jobhunter en marketeer (bij Arbeidsvoorziening en KLIQ) en begon in 2001 voor mezelf met een eerste opdracht bij de Taskforce Inburgering onder leiding van Ella Vogelaar.
  • de TV-documentaire over onze dochter Luka 'De tijd van je leven' (gemaakte door Michiel van Erp) waarin ik een beetje te zien ben.

Waar het bij Teams Die Werken over gaat

Simpel gesteld: het gaat altijd over leiderschap en teamontwikkeling. Maar vraagstukken zijn vaak complexer dan dat. Ik onderscheid 4 kernthema's die fundamenteel zijn in teams: 

1. Bestaansrecht van het team. Waarom bestaat het team en welke doelen wil het bereiken? Heeft men daarover hetzelfde beeld of niet? 

2. Inrichting en organisatie van het team. 

Is de afstemming en overleg in het team effectief en overzichtelijk georganiseerd? 3. Samenwerking en sfeer in het team. Hoe verloopt de dynamiek in het team? Hoe zijn de onderlinge (persoonlijkheid-)verschillen en verhoudingen? Kan het knetteren zonder dat het zwaar persoonlijk wordt?

 

4. Omgevingsbewustzijn van het team. Hoe ziet de omgeving van het team eruit? Wat is het interne en externe krachtenveld en hoe gaan het team en de leiding daarmee om? 

 

Hoe je een Team Dat Werkt krijgt Wordt, Zonder Hele Dagen De Hei op te moeten  (mijn beste 3 blogs waarmee

je snel resultaat haalt)

...

Hoe ben ik gekomen waar ik nu sta?

Hallo,

Ik ben  Philip Verzellenberg

en psycholoog (voluit: Register Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP), met een marketingachtergrond. Werkte jarenlang in verschillende rollen met en in teams. Variërend van adviseur, project-, team- of , interimmanager tot teamtrainer en teamcoach. Al die jaren was (en ben) ik gefascineerd door thema’s als communicatie, het bereiken en stretchen van haalbare doelen met teams, het genereren van creativiteit bij mensen en het naar boven halen van verborgen potentieel.

Wat krijg je als je met ons in zee gaat? 

In drie woorden: gedegenheid, effectiviteit en vertrouwen. Goede teamtrajecten ontstaan door een goede voorbereiding. Dat creëert de grootste kans op succes. Hoe doen we dat? 

1. We starten met een voorgesprek: we inventariseren grondig, daarom beginnen we bij jou en jouw rol als leidinggevende: waar sta jij, waar wil jij naar toe, wat speelt er in je team? Wat zijn jouw uitdagingen hierin en wat heb je mogelijk te ontwikkelen of los te laten.  

2. Daarna volgen intakegesprekken: voordat we met jou en je team echt aan de slag gaan, is het  nodig om een aantal medewerkers individueel te spreken. Ons doel daarbij is om de verschillende geluiden die in het team leven te horen. Zodat we beeld krijgen bij het gehele spectrum en ontwikkelpotentieel van je team. Dit gebeurt in vertrouwen en met als doel om de meest passende interventies in de teamdagen te verwerken. 

3. De intakes mondden uit in een helder programma -of bij langere trajecten een teamontwikkelplan- vertaald naar concrete doelen en een duidelijke weg daarnaartoe. 

4. We gebruiken werkende modellen, die we concreet vertalen naar jouw praktijk. We helpen jullie teamdoelen concreet te maken, bijbehorend passend gedrag in te zetten of te creëren en daarover scherpe afspraken te maken. 

5. Nagesprek en evaluatie. 

Hoe was het eigenlijk toen ik zelf stoeide met mijn team? 

Toen ik voor het eerst manager was, had ik een leuk en gemotiveerd team én een aantal kritische opdrachtgevers. Mijn team vond het al minder leuk worden toen ik een bezuiniging van 30% moest doorvoeren. Dat betekende dat hun functie sterk veranderde. Daarnaast moest ik een vestiging sluiten. Weerstand was het gevolg.

Het was lastig om hier mijn weg in te vinden...Zij deden zeker wat in de teamdynamiek, maar ik ook. Hoe kon ik dit in goede banen leiden? Ook als was ik organisatiepsycholoog, ik had niet overal een antwoord op. 

Wat maakt dat het beter ging? 

Gaandeweg (en met de juiste hulp) werd ik vaardiger en wist ik mijn team mee te krijgen. Ik leerde zowel naar binnen te kijken (wat is mijn eigen aandeel?) als naar buiten: wat speelt er in de groeps- en organisatiedynamiek en wat had ik (met mijn team) te doen om het beter te laten lopen? 

Ik deed de nodige opleidingen die me echt verder hielpen. Ik sparde met collega’s en opdrachtgevers, deed intervisie en supervisie en vroeg (en kreeg) hulp. Na het nodige geworstel ontdekte ik wat écht werkte, hoe ik mijn team mee kon krijgen en kleinere en grotere organisatieveranderingen voor elkaar kon krijgen...

Waar ik nu sta met TeamsdieWerken: 

Mijn persoonlijke missie is om mensen zo met zichzelf en elkaar te verbinden dat ze vanuit hun eigenheid de meerwaarde van samenwerking weten te verzilveren. Daarbij zet ik mijn humor, warmte, diepgang en vertaling naar praktisch nut voluit in. Inspiratiebronnen in mijn werk zijn de oplossingsgerichte aanpak, happiness@work, Insights Discovery, NLP & Transactionele Analyse, systemisch werken, Appreciative Inquiry, inzetten van de dialoog en creativiteitstechnieken.

Tegelijkertijd ben ik veel dank verschuldigd aan het eerste team waar ik deel van uit maakte: mijn ouders en mijn 3 jongere broers. Dat is misschien wel de bron van Teamsdiewerken. Dynamiek, verbinding, strijd en harmonie waren in ons gezin aan de orde van de dag. Ook dat neem ik mee als ik teams en hun leidinggevenden begeleid. 

Ga nu aan de slag met mijn ebook 'In 6 stappen naar een Team Dat Werkt

Zodat je zelf al aan de slag kunt met je team!

>